POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Policijska postaja Gruda

Policijska postaja Gruda
Mjesto: Gruda 

Adresa: Gruda 48

Telefoni: 020/444 744; 444 739

Telefax: 020/444 700
 
Policijska postaja Gruda teritorijalno je nadležna na područjima općina Konavle i Župa dubrovačka, te u dijelu teritorija grada Dubrovnika i to u graničnom pojasu mjesta Osojnik.

Na području općine Konavle, površine 209,25 km 2, boravi oko 9 500 stanovnika naseljenih u 33 mjesta od kojih su najveća Cavtat, ujedno i poznato turističko središte te Gruda. U općini Župa dubrovačka, površine 22,81 km2, boravi oko 6 660 stanovnika, nalaze se također poznata turistička mjesta kao Srebreno i Mlini.

Na postajnom području nalazi se veliki broj turističkih objekata kao što su hoteli, kampovi, ugostiteljski objekti, plaže, te svi popratni objekti i sadržaji koji su u funkciji turizma. Tijekom turističke sezone (lipanj, srpanj i kolovoz), broj građana i turista na postajnom području se znatno povećava što govori da su pojedina turistička mjesta na ovom području jedna od omiljenih turističkih odredišta.
 
Najvažniji cestovni pravac na području ove policijske postaje je državna cesta, D-8, koja se proteže od mjesta Dubac na zapadu do mjesta Debeli Brijeg na istoku.
 
Policijska postaja Gruda pokriva kopnenu državnu granicu Republike Hrvatske s Crnom gorom i dio državne granice s Bosnom i Hercegovinom koja u ukupnom pokrivanju iznosi oko 73 km.
 
Na postajnom području nalaze se četiri granična prijelaza i to:
 
  • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama Karasovići; tel: 020/444-050, 444-059, 444-054
  • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Gornji Brgat; tel: 020/444-734, 444-735
  • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Vitaljina; tel: 020/444-736
  • sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Cavtat; tel: 020/444-612

Zgrada Policijske postaje Gruda smještena je na Grudi, dok se dio službi nalazi u zgradi u Cavtatu, gdje se obavljaju i upravni poslovi.
Policijska postaja Gruda ustrojena je kao mješovita policijska postaja s operativnim dežurstvom, temeljnom, graničnom i kriminalističkom policijom te upravnim poslovima.
 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.
 
Granična policija obavlja poslove nadzora državne granice – obavlja graničnu kontrolu i zaštitu državne granice, sprječava i otkriva kaznena djela, sprječava nezakonite migracije i dr.
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela, kao i otkrivačkom djelatnošću, tj. pronalaskom počinitelja kaznenih djela.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Pavo Prkoča.