POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Policijska postaja Ploče

Policijska postaja Ploče

Mjesto: Ploče

Adresa: Trg kralja Tomislava 14

Telefon: 020/444 111

Telefax: 020/444 100
 
Policijska postaja Ploče teritorijalno je nadležna na području grada Ploča s naseljima Staševica, Spilice - Crpala, Plina jezero, Peračko blato, Baćina, Stablina, Čeveljuša, Rogotin, Šarić Struga, Banja i Komin. Postajno područje prostire se na površini od  135 km2, a nastanjeno je s približno 10 800 stanovnika.
 
Područje grada Ploča je lučko-tranzitno središte, s drugom najvećom lukom u Republici Hrvatskoj, gdje je i zaposlen veći dio stanovništva, pa je stoga to i glavna gospodarska grana ovog područja. Istodobno, zahvaljujući plodnom zemljištu ušća Neretva područje je izrazito orijentirano poljoprivredi kojom se bavi također veliki dio stanovništva na ovom području.
Područje Ploča povezano je trajektnim linijama na relaciji Ploče - Trpanj (poluotok Pelješac), kao mnogim autobusnim i željezničkim linijama koje prometuju unutar i van područja Republike Hrvatske, a posebno prema prema Bosni i Hercegovini.
 
Iako se grad Ploče nalazi na moru, te obuhvaća područje ušća rijeke Neretve i Baćinska jezera, turistička grana nije razvijena. To je najvećim dijelom tranzitno područje zbog Luke Ploče koja većim dijelom izvozi prema Bosni i Hercegovini, te zbog trajektnih, autobusnih i željezničkih linija.
 
Postajnim područjem prolazi magistralni pravac državne ceste D-8 u dužini od 18 km (između naselja Gradac i Opuzen), a izgrađena je i brza cesta Čeveljuša - Karamatići, kao spojna cesta za budući auto-put Zagreb–Dubrovnik.
 
Policijska postaja Ploče mješovita je policijska postaja u kojoj djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna policija, kriminalistička, granična i pomorska policija, kao i upravni poslovi.
 
Operativno dežustvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana ili Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te prati i usmjerava policijske službenike na izvršavanje potrebnih zadaća. 
 
Službenici temeljne i prometne policije obavljaju poslove ophodnje postajnog područja. Djeluju na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, sigurnosti cestovnog prometa, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela, obavljanja intervencije prema dojavama građana, obavljanja poslova asistencija (drugim državnim tijelima i institucijama), osiguranja i zaštite, suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima. Službenici temeljne policije obavljaju i poslove oko prijave i osiguranja javnih okupljanja.
 
Na postajnom području nalazi se granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu Ploče (tel: Ulaz I: 020/444-102 ; Ulaz II: 020/444-103). Granična i pomorska policija obavlja ophodnje sa policijskim gliserom u unutarnjim teritorijalnim vodama RH na području Malostonskog i Neretvanskog kanala, te   osiguravaju i štite državnu granicu, kako na kopnu u Luci Ploče, tako i na moru, sprječavaju nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi i roba, a bave se i sprječavanjem nezakonitog lova i ribolova.  
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području. Obavlja poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslova suzbijanja zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delikvencije te kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Sretan Marević.