POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Policijska postaja Korčula

Policijska postaja Korčula
Mjesto:    Korčula

Adresa:   Ulica 57 br.2

Telefon: 020/444 333; 444 339

Telefax: 020/444 300
 
Policijska postaja Korčula teritorijalno je nadležna na području grada Korčule sa naseljima Žrnovo, Žrnovska Banja, Brdo, Medvinjak, Račišće, Pupnat, Kneže, Čara i Zavalatica te općine Vela Luka i Blato sa naseljima  Prižba, Prigradica i Potirna, općine Lumbarda  i Smokvica s naseljem Brna.  Područje policijske postaje prostire se na površini od 275,83 km2, a nastanjeno je s oko 18 tisuća stanovnika.
 
Obzirom da je stanovništvo otoka Korčule prvenstveno orijentirano na turističku i ugostiteljsku djelatnost tu se nalazi veliki broj objekata koji su u funkciji turizma kao što su: hoteli, auto-kampovi, turistička naselja, ugostiteljski objekti, plaže i dr. Također treba izdvojiti značaj lučkog obalnog pristaništa kao i ACI Marinu u Korčuli te veći broj manjih lučica u mnogobrojnim uvalama otoka Korčule. 

Na području Policijske postaje Korčula nalaze se dva granična prijelaza i to:
  
  • granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Korčula; tel: 020/444-318
  • sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Vela Luka; tel: 020/813-301

Policijska postaja Korčula mješovita je policijska postaja u kojoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna, kriminalistička i granična policija te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno dežurstvo koje zaprima dojave građana ili Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Operativno dežurstvo prati i usmjerava izvršenje zadataka, upućuje policijske službenike na izvršenje zadaća na terenu, a u koordinaciji sa rukovodstvom Policijske postaje, kao i OKC-om Policijske uprave. Svaki građanin koji je zatražio intervenciju policije, može uvijek pohvaliti ili izraziti primjedbu službujućima u operativnom dežurstvu na postupanje policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja auto-ophodnjama ili pješačkim ophodnjama. Djeluje na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela, obavlja intervencije prema dojavama građana, obavlja poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove sigurnosti i prevencije cestovnog prometa.

Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području, a organizirana je preko policijskih službenika koji rade na poslovima obrade kriminaliteta. Obavljaju poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslove zlouporabe opojnih droga, polove suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Granična policija obavlja poslove kontrole prelaska državne granice i boravka osoba i plovila te radi na suzbijanju nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva.  
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Đani Barčot.