POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Policijska postaja Ston

Policijska postaja Ston
Mjesto: Ston
Adresa: Put braće Mihanovića 1
Telefon: 020/444 555
Telefax: 020/444 500
 
 
Policijska postaja Ston teritorijalno obuhvaća u potpunosti poluotok Pelješac s općinama Ston, Janjina, Trpanj i Orebić, područje općine Dubrovačko primorje od uvale Pještata do državne granice sa susjednom Bosnom i Hercegovinom.  
Cjelokupno područje postaje prostire se na površini od oko 650 km2, a nastanjeno je s približno 10 tisuća stanovnika.
 
Najnaseljenije mjesto na postajnom području je mjesto Orebić, s oko 3 500 stanovnika, dok od drugih većih mjesta izdvajaju se Ston, Slano, Trpanj i Janjina koja su ujedno i sjedišta lokalne samouprave. Ostala mnogobrojna mjesta uglavnom su ruralne sredine, s manjim brojem stanovnika koji tu stalno žive, osim obalnih mjesta gdje u vrijeme vikenda ili ljetnih mjeseci boravi veći broj osoba.
 
Na postajnom području nalaze se četiri granična prijelaza i to:
  • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Zaton doli; tel: 020/444-532, 444-531
  • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Čepikuće; tel:020/752-045
  • cestovni granični prijelaz za pogranični promet  Imotica; tel: 020/752-590
  • cestovni granični prijelaz za pogranični promet  Slano; tel: 020/871-034
Kroz područje Policijske postaje Ston prolazi i dionica državne ceste D-8 i to od graničnog prijelaza Zaton - Doli prema Dubrovniku, dok se na navedenu cestu u mjestu Zaton-Doli, pripaja državna cesta D-414, ili takozvana pelješka cesta, koja je ujedno glavna cestovna poveznica poluotoka Pelješca. Područje poluotoka Pelješca povezano je i stalnim pomorskim vezama: Orebić – otok Korčula, Trpanj –Ploče te Prapratno (općina Ston) - otok Mljet.
 
Policijska postaja Ston ustrojena je kao mješovita policijska postaja s operativnim dežurstvom, temeljnom, graničnom i kriminalističkom policijom te upravnim poslovima.
 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije te osiguranja i zaštite.
 
Granična policija obavlja poslove nadzora državne granice – obavlja graničnu kontrolu i zaštitu državne granice, sprječava i otkriva kaznena djela, sprječava nezakonite migracije i dr.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
Policijska postaja Ston u svom sastavu ima i policijske službenike za sigurnost cestovnog prometa koji obavljaju poslove poglavito na području poluotoka Pelješca.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva.  
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Braco Roso.