POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333
dubrovačko-neretvanska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Metković

Policijska postaja Metković

Policijska postaja Metković
Mjesto: Metković
 
Adresa: Put Narone 99
 
Telefon: 020/444 222
                020/444 240
 
Telefax: 020/444 200
  
Policijska postaja Metković obuhvaća područje gradova Metković i Opuzen, te općina Pojezerje, Kula Norinska, Zažablje i Slivno, na sveukupnoj površini od 284,1 km2, gdje živi približno 25 tisuća stanovnika. Administrativno središte je grad Metković u kojem živi oko 16 tisuća stanovnika. Domicilno stanovništvo uglavnom se bavi poljoprivredom i trgovinom, te turističkom djelatnošću u priobalnom dijelu.

Na postajnom području nalaze se autoceste ceste A-1 (od 472. km do čvora Ploče) i A 10 ( od  čvora Ploče do GP Nova Sela) u dužini od 17 km, zatim državne ceste D-8, D-9, D-62, D-222 u ukupnoj dužini 63,7 km, zatim županijske ceste ŽC-6217, ŽC-6218, ŽC-6219 i ŽC-6279 u ukupnoj dužini od 35,6 km, te lokalne ceste LC 69008, LC 69009, LC96010, LC69012, LC69013, LC69014, LC69015, LC69029 i LC69031, kao i nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 180,1 km. Veliku komunikacijsku važnost ima državna cesta D-9, koja se proteže od međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Metković prema gradu Opuzenu, gdje sa spaja s državnom cestom D-8 (Dubrovnik-Split). Područje Metkovića prometno je povezano s BiH i unutrašnjosti Republike Hrvatske, a vrlo je značajan cestovni, željeznički i riječni promet. U Metkoviću se nalaze autobusni i željeznički kolodvor, te Luka Metković. 
 
Od značajnijih objekata na području Policijske postaje Metković, nalaze se Zgrade Poglavarstva u Metkoviću i Opuzenu, te općinske zgrade u naseljima Mlinište, Podgradina, Kula Norinska i Otrić Seoci. U Metkoviću se nalaze zgrade Prekršajnog i Općinskog suda, te Općinskog državnog odvjetništva, kao i ispostave županijskih ureda, Dom zdravlja, veći broj novčarskih ustanova i odgojno obrazovnih ustanova. Osim navedenog na postajnom području nalazi se Arheološki i Prirodosovni muzej. 
      
Policijska postaja Metković ustrojena je kao postaja mješovitog tipa, koja u svojoj nadležnosti obuhvaća poslove operativnog dežurstva, temeljne policije, prometne policije, kriminalističke policije te upravne poslove.
 
Operativno dežurstvo 24 sata dnevno zaprima dojave, upućuje policijske službenike na izvršenje službenih zadaća, te usmjerava i koordinira rad policijskih službenika na terenu.
 
Temeljna policija obavlja poslove prevencije kaznenih djela i prekršaja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, osiguranja javnih okupljanja sportskog, kulturnog i političkog karaktera, te drugih manifestacija, koordinira rad s drugim inspekcijskim službama i nadležnim tijelima.
 
Prometna policija obavlja poslove vezane uz nadzor i upravljanje cestovnim prometom, kao što su regulacija prometa, preventivno i represivno djelovanje te obavljaju očevide prometnih nesreća. 
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području. Obavlja poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslova suzbijanja zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delikvencije te kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 
  
Policijskom postajom rukovodi načelnik  Zlatko Bubalo.