POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333
dubrovačko-neretvanska uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova


Sjedište Inspektorata: Dubrovnik, Vladimira Nazora 32
 
Adresa za dostavu pošte: Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Dubrovnik, dr. Ante Starčevića 13
 
 
Telefonski brojevi:
 
  • 020/443 078             voditelj Inspektorata
  • 020/443 077             poslovi zaštite od požara i eksploziva
  • 020/443 221             poslovi za zaštitarske i detektivske poslove
  • 020/443 072             faks
 
Inspektorat unutarnjih poslova obavlja poslove zaštite od požara (prati stanje i pojave iz područja zaštite od požara na području policijske uprave i poduzima mjere za smanjenje broja požara, tehnoloških eksplozija i s tim prouzrokovane materijalne štete). Obavlja očevide požara, tehnoloških eksplozija i akcidenata. Obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa iz područja zaštite od požara i eksplozija na građevinama i prostorima. Pruža stručnu pomoć pravnim i i fizičkim osobama. Surađuje s drugim državnim tijelima te obavlja druge poslove iz nadležnosti zaštite od požara. Obavlja poslove u vezi proizvodnje i prometa opasnih tvari. Obavlja inspekcijski nadzor nad: proizvodnjom, prometom, skladištenjem i uporabom eksplozivnih tvari te miniranje, izvođenja javnih vatrometa i glasnog pucanja, prodavaonicama oružja, streljiva i civilnim strelištima, te prodajom pirotehničkih sredstava, određuje lokacije za proizvodnju i skladištenje opasnih tvari.
Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zaštite u novčarskim institucijama. Izdaje potrebna odobrenja, iskaznice te provodi stručne ispite iz područja zaštitarskih i detektivskih poslova.