POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333
dubrovačko-neretvanska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Ploče

Kontakt policajci Policijske postaje Ploče

 

 
  I. kontakt – područje obuhvaća jugoistočni dio grada Ploča,   
    odnosno autobusni i željeznički kolodvor, trajektno pristanište, Ulicu
    Obala neretvanskih gusara, Trg kralja Tomislava, Trg Prišnica, ulice Prišnica, Crna rijeka, Petra Svačića i   
    Dalmatinska
 
 •     Kontakt – policajac –  Nataša Giljević
 •     Telefon: 020/444 139
 •  
 
 
II. kontakt – područje obuhvaća središnji dio grada Ploča, odnosno ulice Vladimira Nazora, Vukovarska, Obala mira, Obala kralja P.Krešimira IV, Obala hrvatskih branitelja, Obala
    dr. Franje Tuđmana, Trg Josipa bana Jelačića i Gračka
 
 • Kontakt – policajac – radno  mjesto nije popunjeno
 • Telefon: 020/444 139

 
 
  III. kontakt – područje obuhvaća sjeverozapadnji dio grada Ploča, odnosno ulice Stjepana Radića,   
       S.S.Kranjčevića, Rogotinska, Kominska, A.K.Miošića, Tina Ujevića, Gračka i Primorska cesta
 

       Kontakt – policajac – Tomo Barbir
       Telefon: 020/444 139

 

 
 

 
 
  IV. kontakt – područje obuhvaća naselja Komin, Banja, Šarić Struga, Rogotin, Čeveljuša i Stablina
 
 •        Kontakt – policajac – Slaven Grgurinović
 •        Telefon: 020/444 139
   
 •  
 •  
 •  
 •  


 
  V. kontakt – područje obuhvaća naselja Staševica, Spilice, Crpala, Plina jezero, Peračko blato i Baćina
 
 •       Kontakt – policajac – Mate Dropulić
 •       Telefon: 020/444 139