POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje
19. prosinac 2018. -

 foto:galerija

 Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u  Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku

                                          objavljuje

                                 POZIV NA TESTIRANJE

                                KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama br.103/18 od 23. studenoga 2018. godine  i br. 110/18 od 7. prosinca 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, za slijedeća radna mjesta:

 1.ODJEL ZA TEHNIKU

   a. policijski tehničar za komunikacije - 1 izvršitelj

   b. policijski tehničar - automehaničar - 1 izvršitelj

 2. SLUŽBA UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA

administrativni referent - 1 izvršitelj

 3. INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA   

inspektor za zaštitu od požara i eksploziva - 1 izvršitelj 

Testiranje će se održati dana 28. prosinca 2018. godine (petak) s početkom u 08.00 sati (prva faza) odnosno u 9.00 sati (druga faza), u prostorijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Dr. Ante Starčevića 13, Dubrovnik, (velika sala). 

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.

Pravni izvori za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske www.dubrovacko-neretvanska.policija.hristovremeno s objavom javnog natječaja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, te  će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj  ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati/kinje koji dođu u Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

   - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

   - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

   - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi  

     testiranje,

- na bilo koji način ometati druge kandidate

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila, bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

 Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.

Na razgovor (intervju) s Komisijom pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju)  dana 28. prosinca u 12.00 sati, u prostorijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Dr. Ante Starčevića 13, Dubrovnik (velika sala) .                                                                        Vijesti za aktualni mjesec:


18.1.2019.Policijski službenici PP Metković sudjelovali u akciji spašavanja osoba iz vozila
18.1.2019.Rezultati akcije Manje oružja - manje tragedija
15.1.2019.Razriješena serija teških krađa i krađa
14.1.2019.Interni oglas
14.1.2019.Tjedno izvješće za promet
14.1.2019.Izvanredna konferencija za medije povodom tragičnog stradavanja trojice djelatnika Hidroelektrane Dubrovnik
11.1.2019.Potraga za nestalim djelatnikom Hidroelektrane Dubrovnik
10.1.2019.Požar u Hidroelektrani u Platu
8.1.2019.Prepoznajete li osobu sa videozapisa?
8.1.2019.Očevidom utvrđen uzrok požara na vozilu
7.1.2019.Zapaljenje vozila
7.1.2019.Tjedno izvješće za promet
3.1.2019.Kaznene prijave u gospodarskom kriminalitetu


str.: 1 od 1. Ukupno: 13 zapisa.